Hakkımızda

AÇIKLAMA

Bitkileri hastalandıktan sonra kullanmaktan çok sağlığımızı korumak maksatlı kullanmak en doğrusudur. Bahsedilen bitkilerin insan sağlığı açısından yararlı yönlerive sözü geçen hastalıklar için faydaları aşağıda bir kaçının adı verildiği eserler kaynak alınarak hazırlanmıştır.Yararlanılan bazı eserler şunlardır: Nusret Efendinin Miladi 1794 de kaleme aldığı “Ma Habar Risalesi”, İbn-i Sina nın “et-Tezkere” “Al-Kanun Fi’l Tıbb” İbn-i Kayyum “Edviyye”, Zürkani “Şerhul Muvatta”, Osman Hayri Efendi “Kenzül Sihhat-i El-Ebdaniye, Hüseyin Eşref el Rzavi “Nusret Efendi Risalesinden Derleme”, Arif Pamuk “Şifalı Bitkiler ansiklopedisi, Y Stoyanov ” Şifalı Bitkiler”, Orman BakanlığıOrman Dregisi ” Sayı:8-10 Yıl 1992″, Nuri Ergene “Ev ilaçları” Tahsin Palaz “Anahtar Bitkiler” Dr. Stefhen Dovis Dr Allen Stewart “Sağlılklı Yaşam”Michaell Hılman “Gençliğin ve uzun yaşamanın sırları Susanne Köhler ” Tanrının Eczanesi” Maria Treben “Tanrının Eczanesinden Sağlık” gibi eserlerdirİşyerimizde tedavi yada ilaç maksatlı “Bitkisel İlaç” adı altında her hangi bir ürün satılmamaktadır. Şifalı Bitki ve Baharat satılmaktadır. İşyerimizde Hastalıklar için faydalı olduğu anlatılan eserlerden ve kendi mesleki tecrübelerimizden faydalanarak bitkileri müşterilerimize veriyoruz. Bu sitede anlatılan bilgiler bir fikir açıklamasıdır. Doğruluğu Bilimsel tıp veya Modern tıp olarak da adlandırılan tıbbi anlayış doğrultusunda kanıtlanmış bilgiler değildir. Dolayısıyla, yasal prosedürlerde belirtilen ilaç ve yöntemler dışındaki tedavi yöntemlerini uygulamanız kesinlikle önerilmez. Bitkileri kullanırken unutulmaması gereken husus, onları tamamen tedavi edici olarak görmekten çok tedaviye yardımcı prepatlar olarak görmektir. Ve bitkileri kullanırken hangi hastalık amaçlanırsa amaçlansın doktor kontrolü ve tavsiyeleri göz ardı edilmemelidir.Bitki yada bitki karışımlarını kullanmadan Doktorunuza danışınız. Unutmayın oluşabilecek alerjik yada yan etki durumlarına en güzel tedbiri doktorunuz alabilir.

. Tıp asırlardır gelişen teknolji ve bilimle kendisini sürekli geliştiren bir bilim dalı. Şu anda teşhis edilemeyen, bilinmeyen hastalık yok. Sıkıntı onları tedavi edecek Tedavi Maddelerinde. İşte asırlar öncesinden atalarımız tarafından kullanılan ve şu anda gelişmiş avrupa ülkelrinin tamamında, risksiz ve doğal olduğu için kabul gören bitkisel droglar bu noktada yasrdımcı olmaktadır.:

Bu sitedeki bilgiler bir fikir açıklamasıdır. Doğruluğu Bilimsel tıp veya Modern tıp olarak da adlandırılan tıbbi anlayış doğrultusunda kanıtlanmış bilgiler değildir. Mevcut yasalarımızca, yasal tanım içinde ilaç vasfı taşımayan maddelerin tedavi amaçlı olarak kullanılması ve kullandırılması yasaktır. Ayrıca, tıp hekimlerince oluşturulan kurallara göre böylesi uygulamalar etik değildir. Buradan hareketle, yasal prosedürlerde belirtilen ilaç ve yöntemler dışındaki tedavi yöntemlerini uygulamanız bu siteden önerilmez.
Bitkisel prepatların kullanımı neredeyse insanlık tarihi kadar eski.Bitkilerin büyük bir kısmı yüz yıllardır, bilinen kullanılan ve bilinçli kullanıldığında yan etkileri çok daha az olan kaynaklardır.Burada sizlere hangi rahatsızlıkta, hangi bitkiyi kullanabileceğinizden bahsediyoruz. Bitkileri kullanırken unutulmaması gereken husus, onları tamamen tedavi edici olarak görmekten çok tedaviye yardımcı prep atlar olarak görmektir.Bitkileri hastalandıktan sonra kullanmaktan çok sağlığımızı korumak maksatlı kullanmak en doğrusudur. Ve bitkileri kullanırken hangi hastalık amaçlanırsa amaçlansın doktor kontrolü ve tavsiyeleri göz ardı edilmemelidir.Şifalı bitkiler bilimi insanlık tarihi ile başlar. M.Ö. 3000 yıllarında Sümerler, Akadlar ve Asurlular’a ait me iyetlerde eskiçağ hekimleri tarafından hastalarda bitkisel karışımlar kullanılmaya başlanmıştır. 19.-20. yüzyıllarda Kimya ve Biyokimya bilimlerinin gelişmesiyle sentetik ilaçlar üretilip kullanılmaya başlanmıştır.
Günümüzde ilaçların yarattığı reaksiyonlar belli bir ölçüde bitkisel tedaviyi tekrar gündeme getirmiştir. Bitkiler içeriklerinde hastalığı teda vi etmeye yönelik etkili maddelerden başka toksik bileşiklerde barındırırlar. Bitkisel terkipler hazırlarken bitki içeriğindeki maddeleri çok iyi taınmak gerekir, kullanılacak ölçüler, hangi bitkinin bir diğeriyle iyi etkileşim veya ters etki yapabileceği çok önemlidir. Bu nedenlerden dolayı evde kendi başınıza veya bilinçsiz kişilerce kulaktan dolma bilgilerle hazırlanan terkipler zararlı olabilir.
Bu sebeple bitkisel terkipler kullanmak istiyorsanız mutlaka eğitimli ve deneyimli kişilerce hazırlanmalıdır .Bu sitede bahsedilen ürünlerr satılması kanunlarca izin verilen ve “Tarım Ürünleri Satıcılığı Belgesi” olan kişi ve kurumların satabildiği şifalı Bitkiler altında katagorilendirilen bahar at ve bitkilerdir. Bu hazırlanan bitkiler için faydalınlan bazı eserler şunlardır: Nusret Efendinin Miladi 1794 de kaleme aldığı “Ma Habar Risalesi”, İbn-i Sina nın “et-Tezkere”, İbn-i Kayyum “Edviyye”, Zürkani “Şerhul Muvatta”, Osman Hayri Efendi “Kenzül Sihhat-i El-Ebdaniye, Hüseyin Eşref el Rzavi “Nusret Efendi Risalesinden Derleme”, Arif Pamuk “Şifalı Bitkiler ansiklopedisi, Y Stoyanov ” Şifalı Bitkiler”, Orman BakanlığıOrman Dregisi ” Sayı:8-10 Yıl 1992″, Nuri Ergene “Ev laiçları” Tahsin Palaz “Anahtar Bitkiler” Dr. Stefhen Dovis Dr Allen Stewart “Sağlılklı Yaşam”Michaell Hılman “Gençliğin ve uzun yaşamanın sırları Susanne Köhler ” Tanrının Eczanesi” gibi eserlerden